O firmie

Firmę RIWANUS założył w 2008 roku Ryszard Iwanus, absolwent studiów dziennych Politechniki Poznańskiej, posiadający dwa dyplomy magisterskie o specjalności: „Konstrukcje budowlane” oraz „Drogi, ulice, lotniska”. Jest także absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończył studium podyplomowe na kierunku Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne.
Firma do lipca 2016 roku funkcjonowała pod nazwą RIW-BUD Projektowanie i Nadzór Budowlany.

Zespół naszej firmy składa się z inżynierów budownictwa i projektantów architektury oraz konstrukcji. Współpracujemy z projektantami instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz z geodetami.

Jaką korzyść odniesie nasz klient?

ekonomiczną i praktyczną

  • uzyska kompleksową usługę - od wstępnych konsultacji projektowych, przez projekt budowlany, uzyskanie pozwolenia na budowę, nadzór budowlany - aż do odbioru budowy.

  • otrzyma niezbędną pomoc przy sporządzaniu i składaniu wszelkich potrzebnych wniosków i dokumentów potrzebnych podczas całego procesu budowlanego.

Zrealizujemy z sukcesem inwestycje naszego klienta.

Referencje

„Polecamy firmę RIW-BUD, pod kierownictwem Pana Ryszarda Iwanusa, wszystkim inwestorom. Ogólne wykonawstwo robót oceniamy bardzo dobrze. Prace zostały wykonane solidnie i zgodnie ze sztuką budowlaną.” Zbigniew Rybicki, Cechmistrz Stolarzy Swarzędzkich
„Współpraca z firmą RIW-BUD Projektowanie i Nadzór Budowlany przebiegała profesjonalnie i bez zastrzeżeń. Usługa została wykonana należycie oraz rzetelnie w wymaganych terminach.” Marzena Kłosińska, Urząd Gminy Zbiczno