Usługi

 1. Projekty wielobranżowe budowlane i wykonawcze dla inwestorów
  Projekty wielobranżowe – kompleksowe
  • adaptacje projektów typowych
  • projekty indywidualne domów jedno- i wielorodzinnych
  • projekty zakładów produkcyjnych
  • projekty budynków usługowych
  • projekty budynków biurowych
  • inwentaryzacje oraz oceny stanu technicznego obiektu budowlanego
  • projekty drogowe
  • projekty specjalistyczne (energetyka, silosy itp.)
  • projekty budynków i budowli rolniczych
  • projekty obiektów sportowych i rekreacyjnych

  Projekty możemy wykonać razem z wizualizacją -  nasz klient zobaczy swoją inwestycję  jeszcze przed powstaniem.

 2. Projekty branżowe dla innych pracowni projektowych
  • branży konstrukcyjnej
  • branży drogowej
  • branży elektrycznej
  • branży instalacji sanitarnej ( wod.-kan., c.o., wentylacja, kanalizacja deszczowa, itd.)
  • projekty rozbiórek
 3. Nadzory budowlane
  • Pełnienie funkcji kierownika budowy – świadczymy usługi Kierownika Budowy. Prowadzimy wiele budów budynków mieszkalnych, usługowych, ale także hal przemysłowych i magazynowych. Rolę kierownika budowy oraz jego podstawowe zadania reguluje Prawo Budowlane, które jest dla nas wyznacznikiem działalności.
   W ramach nadzoru przygotowujemy:
   • projekty umów
   • doradzamy przy negocjacjach
   • dostawców towarów i wykonawców robót
   • rozliczamy inwestycje
   • przygotowujemy kosztorysy inwestorskie, ślepe i powykonawcze
   • przeprowadzamy procedury przetargowe
  • Nadzory inwestorskie – występujemy w roli niezależnego specjalisty ze strony inwestora; najczęściej w przypadkach, kiedy kierownik budowy reprezentuje wykonawcę robót i nie ma gwarancji pełnej jakości robót budowlanych. Pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego.
  • Generalne wykonawstwo – przejęcie funkcji menagera projektu w ramach struktur inwestora (klienta). Kompleksowa obsługa inwestycji: projekt, nadzór, wykonawstwo.
 4. Kosztorysowanie
  Posiadamy doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych i remontowych. Świadczymy usługi kosztorysowe uczestnikom każdej inwestycji budowlanej na każdym jej etapie, począwszy od jej przygotowania, aż do zakończenia i rozliczenia.
  • kosztorysy inwestorskie
  • kosztorysy ofertowe
  • kosztorysy powykonawcze
 5. Doradztwo budowlane
  • opracowanie ekspertyz oraz opinii budowlanych
  • oceny stanu technicznego
  • dokumenty dla nadzoru budowlanego (wypełnianie i uzupełnienia książek obiektów budowlanych)
  • doradztwo przy odbiorach budowlanych
 6. Przeglądy okresowe budynków i budowli
  Wykonujemy przeglądy techniczne roczne, półroczne i pięcioletnie; głównie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, szkolnych oraz hal przemysłowych i magazynowych.
 7. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
 8. Planowanie i doradztwo urbanistyczne
  • doradztwo przy uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy
  • doradztwo w trakcie opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • pomoc formalna przy przekształcaniu działek na działki budowlane